Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep Docent Techniek in Nederland

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: Docent Techniek in Nederland

Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Docent Techniek in Nederland getoond.

Selecteer de opties

Indeling van de Docent Techniek vacatures in de regionen Nederland

Volgens het diagraam zijn er in Nederland het grootste aantal vakatures van de beroep Docent Techniek in Gelderland geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Vergelijkbare banen

Onderwijsregisseur teams Mediadesign en ICT, Docent LD
Stichting R.O.C. Nijmegen e.o., Gelderland
Docent Bouwkunde
Rijn IJssel, Gelderland
Docent transport en logistiek 6041
Vertrouwelijk: uitsluitend bedoeld voor intern gebruik, Limburg

Gebruikersenquête over niveau van het loon

UW LOON
16 juni 2015 heeft het team Jobtonic.nl een enquête over het niveau van het loon van de gebruikers van de site gestart. Het doel hiervan is het niveu van het loon van grootste deel van de bevolking te bepalen. We hopen op jullie actieve medewerking en betroubare informatie.

Selecteer uw niveau van het loon

Doe maar mee aan het onderzoek van het team Jobtonic.nl. Het doel hiervan is betrouwbaarheid van de gegevens op deze site te controleren. Om te kunnen deelnemen, moet u uwe stad, beroep en het loon opschrijven.